Room Name Faction Rank Total Score Score Gap During Score Research Score FST1 FST2 Buildings
T62-重开日考拉 蜂人 1 206 0 140 5|0|4|3|0|5/36 vp 13/15 vp 5/15 vp 8|2|0|1|1|1
这次要日爆丧t 伊塔星人 2 172 3 111 1|5|4|4|1|1/28 vp 13/18 vp 9/15 vp 8|3|1|1|0|1
没有考拉的日考拉局 格伦星人 3 144 8 104 5|4|4|0|0|0/28 vp 3/0 vp 14/12 vp 4|0|3|0|1|1
暴躁丧瓜花样吊打 圣禽族 2 172 1 115 1|5|0|3|4|0/24 vp 9/18 vp 14/15 vp 8|2|3|1|0|0
T63-日爆考拉 人类 1 184 0 129 0|4|1|5|4|0/28 vp 9/18 vp 9/9 vp 8|3|1|1|1|1
kuro被被殴打局 蜂人 4 147 31 109 5|2|4|1|0|1/20 vp 8/3 vp 14/15 vp 8|2|1|1|1|1
T62-缓动日考拉 格伦星人 3 45 20 33 0|1|0|0|0|0/0 vp 2/9 vp 1/3 vp 1|1|0|0|0|0
miao 蜂人 1 201 0 150 5|0|5|2|1|0/24 vp 5/15 vp 12/12 vp 7|0|2|1|1|1
巴山蜀水凄凉地 人类 4 109 67 68 4|5|0|1|1|0/20 vp 6/12 vp 14/9 vp 8|1|2|1|0|1
T61-考神1丧3 晶矿星人 2 160 7 112 5|4|5|0|3|0/36 vp 13/0 vp 17/12 vp 7|3|1|0|1|1
明明是嘉儿被吊打 疯狂机器 4 133 58 77 4|5|5|2|1|5/44 vp 3/0 vp 14/12 vp 6|3|2|0|1|1
丧V丧R双丧合璧 伊塔星人 1 187 0 125 4|5|4|3|0|1/32 vp 14/15 vp 7/15 vp 8|4|1|1|0|1
不要假光速 大使星人 2 192 3 135 5|5|5|0|0|0/36 vp 8/18 vp 10/3 vp 6|3|2|1|0|1
丧t血拼局 圣禽族 1 199 0 145 0|3|1|5|4|0/24 vp 9/18 vp 5/12 vp 6|4|3|1|0|0
超级爆打局 格伦星人 3 156 16 115 1|4|1|5|0|0/20 vp 4/3 vp 8/18 vp 8|2|3|0|1|1
丧莉回归大屠杀 人类 2 29 3 29 0|0|0|1|0|0/0 vp 0/0 vp 0/0 vp 2|0|0|0|0|0
众筹日考拉 利爪族 1 217 0 144 5|5|5|0|0|3/40 vp 10/15 vp 7/18 vp 6|4|3|1|1|1
缓动第二季4 亚特兰斯星人 3 146 33 103 5|4|4|0|0|0/28 vp 15/9 vp 15/6 vp 8|3|2|0|1|1
缓动第二季6 超星人 4 98 60 61 4|4|2|0|0|5/28 vp 6/0 vp 5/9 vp 8|2|1|1|0|1
丧尸局01 伊塔星人 4 112 59 68 0|4|3|5|1|4/32 vp 8/12 vp 4/0 vp 7|4|0|0|1|1
GPQUNS73 异空族 4 99 94 79 2|4|2|0|1|0/8 vp 2/0 vp 7/12 vp 7|1|0|1|1|1
GPQUNS15G3 伊塔星人 2 52 127 40 0|2|0|2|1|0/0 vp 5/12 vp 0/0 vp 6|1|0|0|0|1
GPQUNS14G7 晶矿星人 2 93 77 53 5|3|0|0|0|0/16 vp 3/9 vp 5/15 vp 8|1|1|0|0|1
GPQUNS14G2 蜂人 2 72 152 50 3|0|0|1|0|0/4 vp 4/12 vp 4/6 vp 2|1|2|0|0|1
最后一日日丧T 蜂人 2 170 9 118 5|3|5|0|0|5/40 vp 6/6 vp 6/6 vp 3|0|2|1|1|1
最后一日日丧M 疯狂机器 4 98 76 70 4|2|1|1|4|5/28 vp 4/0 vp 5/0 vp 4|2|1|0|1|1
GPQUNS10G6 大使星人 4 34 133 28 0|2|0|0|0|0/0 vp 2/3 vp 2/3 vp 1|1|0|0|0|0
丧局吊打局 异空族 2 174 4 111 3|5|4|0|0|5/36 vp 14/15 vp 5/12 vp 8|0|2|1|1|1
GPQUNS15G7 伊塔星人 4 31 191 27 1|2|1|3|1|0/4 vp 0/0 vp 6/0 vp 4|0|1|0|0|1
哭弱无敌局 炽炎族 4 102 78 78 0|0|0|4|3|2/12 vp 7/0 vp 5/12 vp 8|0|3|0|0|0
Factions Played Games Victory games winning probability Selected rating winning probability/Selected rating Lowest Scoring Highest Scoring Players Average Scoring
Ivits 40 10 25% 50% 0.5 31 206 Terrance 145
Itars 37 13 35% 46% 0.76 28 205 Terrance 145
Terrans 33 4 12% 41% 0.29 29 184 Terrance 127
Bal T’aks 32 3 9% 40% 0.22 43 195 Terrance 134
Gleens 31 3 9% 38% 0.24 41 180 Terrance 125
Hadsch Hallas 22 5 22% 27% 0.81 77 209 Terrance 143
Taklons 21 7 33% 26% 1.27 36 217 Terrance 147
Mad Android 20 4 20% 25% 0.8 68 175 Terrance 127
Geodens 19 0 0% 23% 0 82 177 Terrance 133
Xenos 19 3 15% 23% 0.65 28 181 Terrance 133
Lantids 15 1 6% 18% 0.33 45 185 Terrance 113
Ambas 12 2 16% 15% 1.07 34 192 Terrance 121
Nevlas 10 3 30% 12% 2.5 72 204 Terrance 131
Firaks 9 1 11% 11% 1 69 212 Terrance 143
All 320 59 18% 100% 0.18 28 217 Terrance 135