Room Name Faction Rank Total Score Score Gap During Score Research Score FST1 FST2 Buildings
ziv0515A 亚特兰斯星人 4 81 69 59 2|4|4|0|0|0/16 vp 5/0 vp 4/6 vp 7|3|3|0|0|1
ziv0227a 蜂人 1 151 0 112 2|0|0|5|5|1/24 vp 6/3 vp 5/12 vp 7|1|1|1|1|1
ziv0126a 圣禽族 2 138 2 104 2|4|4|0|5|0/28 vp 12/6 vp 2/0 vp 3|4|3|0|1|1
ziv0125b 异空族 2 126 1 74 3|5|5|0|0|1/28 vp 3/6 vp 6/18 vp 6|0|3|0|1|1
ziv0125a 超星人 1 127 0 61 3|4|3|0|4|5/36 vp 7/15 vp 13/15 vp 6|2|2|1|1|1
Huo0119a 伊塔星人 2 112 12 62 4|3|0|4|1|0/20 vp 6/18 vp 5/12 vp 6|4|2|0|0|1
20180117 利爪族 2 105 33 64 1|4|1|5|1|0/20 vp 4/9 vp 6/12 vp 7|2|2|0|1|0
20180116A 伊塔星人 1 141 0 108 3|4|0|5|0|1/24 vp 11/3 vp 13/6 vp 6|3|3|0|0|1
Factions Played Games Victory games winning probability Selected rating winning probability/Selected rating Lowest Scoring Highest Scoring Players Average Scoring
Itars 2 1 50% 100% 0.5 112 141 Panpan 126
Nevlas 1 1 100% 50% 2 127 127 Panpan 127
Ivits 1 1 100% 50% 2 151 151 Panpan 151
Taklons 1 0 0% 50% 0 105 105 Panpan 105
Hadsch Hallas 1 0 0% 50% 0 138 138 Panpan 138
Lantids 1 0 0% 50% 0 81 81 Panpan 81
Xenos 1 0 0% 50% 0 126 126 Panpan 126
All 8 3 37% 100% 0.37 81 151 Panpan 122